Mozart a Olomouc

Do města přijel Wolfgang Amadeus 26. října roku 1767 jako jedenáctiletý. Dovezl jej otec Leopold Mozart, když hledali v útěku z Vídně záchranu před epidemií neštovic.

Že otec Mozart zvolil za cíl cesty a dočasné útočiště Olomouc, bylo dáno jeho znalostí vyspělého hudebního prostředí kolem olomouckých biskupů.

Ubytovali se v hostinci U Černého orla na Dolním náměstí, ale když se u malého Wolfganga přece jen projevily příznaky obávaných neštovic, požádal Leopold Mozart o lepší péči kanovníka Podstatského - Lichtensteina, s nímž se znal ze Salcburku.

  Vysoký církevní hodnostář okamžitě uvolnil dva pokoje ve své rezidenci a obstaral také nejlepšího lékaře a další všestrannou péči.

V příjemném prostředí se pak budoucí génius světové hudby poměrně rychle zotavil tak, že mohl opět komponovat a složil zde 6. symfonii F dur, i když svou rekonvalescenci v Olomouci nezakončil veřejným vystoupením, jak si jeho otec původně přál.

Po dvou měsících Mozartovi den před Štědrým večerem roku 1756 z Olomouce zase odjeli do Vídně.

                                            zdroj: historik Milan Tichák

                                  pamětní desky z Dolního a Václavského náměstí